1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Jaukumo prieskoniai ir Kliento sudaryti ir Kliento  pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą (kai prašoma), adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. Jaukumo prieskoniai patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo-pardavimo vykdymo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Jaukumo prieskoniai Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). Klientui tris kartus neatsiėmus užsakytų prekių, įmonė pasilieka teisę keisti jam pristatymo ir atsiskaitymo sąlygas. 
  4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Jaukumo prieskoniai. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis suveda visus Sutarčiai sudaryti privalomus duomenis ir pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Jaukumo prieskoniai Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
  5. Klientui patvirtinus užsakymą paspaudžiant "UŽBAIGTI UŽSAKYMĄ", užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Jaukumo prieskoniai. Kartu nuo to momento laikoma, jog tarp Kliento ir Jaukumo prieskoniai yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau Jaukumo prieskoniai prievolė vykdyti Sutartį kyla tik nuo to momento, kai Jaukumo prieskoniai gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pasirinktas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, Jaukumo prieskoniai prievolė vykdyti Sutartį kyla tik kai gaunamas Kliento mokėjimas – Jaukumo prieskoniai prievolė vykdyti Sutartį kyla nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą Jaukumo prieskoniai Parduotuvėje.
  6. Klientui pateikus užsakymą, Jaukumo prieskoniai sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
  7. Jaukumo prieskoniai gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą ir atsiskaitė už užsakytas prekes, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas Jaukumo prieskoniai prievolės vykdyti su Klientu sudarytą Sutartį pradžios momentu.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Jaukumo prieskoniai duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
  9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.