1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Jaukumo prieskoniai. Bet koks komentaro talpinimas Jaukumo prieskoniai elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis Jaukumo prieskoniai nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
  2. Jaukumo prieskoniai visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu Jaukumo prieskoniai pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
  3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Jaukumo prieskoniai elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.